NAŠE SPOLEČNOST ZÍSKALA PRESTIŽNÍ MARKETINGOVOU ZNAČKU KVALITNÍ FIRMA.

Společnost J&T SYSTEM s.r.o. získala prestižní ocenění „Kvalitní firma“, a to díky nadprůměrnému hodnocení našich zákazníku, které obdržela v analýze kvality provedené APC Asociací pro certifikaci.

Hodnocení kvality zahrnovalo tato kritéria:

  • Kvalita výrobku
  • Kvalita služeb
  • Kvalita komunikace
  • Chování pracovníků
  • Dodržování dohod
  • Řešení případných problémů

Spolu se ziskem ocenění Kvalitní firma se naše společnost zavázala dodržovat zásady kvality, stanovené v základním dokumentu asociace – Kodexu kvality APC. Ty zahrnují zejména základní etické normy a způsoby komunikace  společnosti se zákazníky. Cílem certifikace Kvalitní firma je přispět k takovému prostředí, kde si mohou subjekty na trhu důvěřovat a jež tvoří dynamický a vyspělý trh. Díky vysoké kvalitě certifikované společnosti probíhá činnost společnosti J&T SYSTEM s.r.o. plně v souladu s principy a zásadami programu Kvalitní firma.

Záznamy z hodnocení