Nová Zelená úsporám

Nová Zelená úsporám

Nová Zelená úsporámJ&T SYSTEM dodává výrobky z vysoce kvalitních materiálů. Produkty J&T SYSTEM splňují nejen evropské normy a předpisy, ale také požadavky dotačního programu Nová Zelená úsporám. Pro účely dotačního programu jsou také registrovány Státním fondem životního prostředí.

Ať už jste soukromý vlastník či zastupujete bytové družstvo, právnickou osobu či veřejnou instituci - chcete zateplit rodinný dům, bytový dům či veřejnou budovu - spolehněte se na okna a dveře od J&T SYSTEM - kompletní seznam dotačně podporovaných výrobků najdete na webu Nová Zelená úsporám.

Nová Zelená úsporám a zateplení

Čím vyšší dotace se snažíte dosáhnout, tím vyšších musíte dosahovat úspor energie, čehož docílíte pouze s co nejlépe zateplenými domy. Pokud budete chtít dosáhnout nejvyšší padesátiprocentní dotace, budete muset krom zateplení také dům osadit i velmi dobře izolujícími dveřmi a okny.

Závislost výše dotace na opatřeních

  • dotace 25 % celkových nákladů = běžná plastová okna dvojskly;
  • dotace 35 % celkových nákladů = izolační okna s trojskly;
  • dotace 50 % celkových nákladů = kvalitní izolační okna s trojskly a další opatření.

Jaké zvolit okna?

Při výměně oken je vhodné vzít v potaz vícero faktorů než jen výši případné dotace. Různá okna mají různé užitné vlastnosti při rozličných cenách. Hlavní faktorem vypovídajícím o izolaci poskytované oknem je součinitel prostupu tepla Uw měřený ve W/m2K - čím nižší hodnota tohoto ukazatele, tím jsou lepší izolační vlastnosti daného okna.

Dvojskelná okna mají tzv. vyšší tepelné zisky. Znamená to, že propouštějí do interiéru více slunečního záření a tím umožňují interiéru přirozeně se ohřívat. Oproti tomu okna s trojskly mají nižší tepelné ztráty. Lépe izolují, propouštějí méně tepla ven a samozřejmě mají i nižší součinitel prostupu tepla Uw.

Obecně je pořizovací cena oken s trojskly vyšší než cena dvojskel. Vynaložené náklady se ovšem vrátí provozem díky nižší emisi tepla do prostředí - a to bez ohledu na to, kde je nasadíme. Okna s dvojskly je výhodné volit všude tam, kde máme naději na tepelné zisky a nebojíme se tepelných ztrát. Tedy na místa, která jsou na jednu stranu vystavená přímému slunci, na stranu druhou nám zde nebude vadit horší izolace v době, kdy nesvítí slunce.


Poptávka

Kontakty
Emailová adresa: jtsystem@jtsystem.cz Webové stránky: www.jtsystem.cz