Kvalitní firma

Naše společnost získala prestižní marketingovou značku Kvalitní firma.

Společnost J&T SYSTEM s.r.o. získala prestižní ocenění „Kvalitní firma“, a to díky nadprůměrnému hodnocení našich zákazníku, které obdržela v analýze kvality provedené APC Asociací pro certifikaci.

Hodnocení kvality zahrnovalo tato kritéria:

  • Kvalita výrobku
  • Kvalita služeb
  • Kvalita komunikace
  • Chování pracovníku
  • Dodržování dohod
  • Řešení případných problému

Spolu se ziskem ocenění Kvalitní firma se naše společnost zavázala dodržovat zásady kvality, stanovené v základním dokumentu asociace – Kodexu kvality APC. Ty zahrnují zejména základní etické normy a způsoby komunikace společnosti se zákazníky. Cílem certifikace Kvalitní firma je přispět k takovému prostředí, kde si mohou subjekty na trhu důvěřovat a jež tvoří dynamický a vyspělý trh. Díky vysoké kvalitě certifikované společnosti probíhá činnost společnosti J&T SYSTEM s.r.o. plně v souladu s principy a zásadami programu Kvalitní firma.

Certifikát Kvalitní firma v oblasti stavebnictví pro J&T System s. r. o.

Záznamy z hodnocení

  Přehrát záznam
Přehrát záznam
Přehrát záznam 
Přehrát záznam 
Přehrát záznam 


Poptávka

Kontakty
Emailová adresa: jtsystem@jtsystem.cz Webové stránky: www.jtsystem.cz